wave_1

Psychoterapia on-line

Konsultacja w formie wideokonferencji:

  • Jest to 50-minutowa rozmowa (od jednego do trzech spotkań), której celem jest rozpoznanie problemu i ustalenie dalszego sposobu postępowania oraz sformułowanie zaleceń. Kontakt z psychoterapeutą odbywa się w czasie rzeczywistym za pośrednictwem komunikatora Skype.

Sesja psychoterapii w formie wideokonferencji:

  • Pojedyncze spotkanie trwa 50 minut i odbywa się raz w tygodniu. Sesja psychoterapii jest jednak procesem, który zajmuje od kilku do kilkunastu tygodni, w zależności od potrzeb i rodzaju zgłaszanego problemu. Proces terapeutyczny opiera się na zawartym kontrakcie, podczas którego Klient ma możliwość poszerzania swojej świadomości, budzenia poczucia odpowiedzialności za swoje życie, a także poprawy jego komfortu. Kontakt z psychoterapeutą odbywa się w czasie rzeczywistym za pośrednictwem komunikatora Skype.

cross