wave_1

Kwalifikacje

Szkolenie w zawodzie psychoterapeuty Gestalt:

 • Szkoła Psychoterapii Gestalt w Warszawie - czteroletni program szkoleniowy przygotowujący do wykonywania zawodu psychoterapeuty. Program Szkoły jest zgodny z wymaganiami EAGT (European Association for Gestalt Therapy) oraz EAP (European Association for Psychotherapy),
 • Etap I Staż Gestalt - roczny program edukacji psychologicznej i rozwoju osobistego,
 • Etap II - trzyletni program szkoleniowy, przygotowujący do wykonywania zawodu psychoterapeuty Gestalt

Kompetencje zawodowe, kursy udoskonalające:

 • 2018 - Kurs „Dialog Motywujący w pracy grupowej w placówkach realizujących programy terapii i wsparcia dla osób uzależnionych behawioralne i członków ich rodzin oraz bliskich”,
 • 2017 - Kurs „Psychoterapia poznawczo-behawioralna - skuteczne techniki pracy i interwencji stosowane w różnych obszarach”,
 • 2015 - Szkolenia „Animator zabaw dziecięcych” oraz „Program wsparcia dla rodzin osób zagrożonych narkomanią i używających narkotyków - Program Wzmacniania Rodziny 10-14”,
 • 2014 - Certyfikat specjalisty terapii uzależnień (nr certyfikatu SP/929/2014, wydany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii),
 • 2014 - Szkolenie „Forum organizacji pozarządowych Powiatu Chojnickiego” (nr certyfikatu 15/FOP/2014),
 • 2012 - Szkolenie „Kiedy lęk z przeciwnika staje się sprzymierzeńcem - dziesięć kroków terapii lęku”,
 • 2011 - Szkolenie „Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach - pierwszy stopień”,
 • 2010-2014 - Polska Federacja Społeczności Terapeutycznych w Gdańsku. Studium Terapii Uzależnień - kurs na specjalistę terapii uzależnień,
 • 2007-2009 - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - studia magisterskie uzupełniające. Wydział Pedagogiki i Psychologii (pedagogika - resocjalizacja),
 • 2004-2007 - Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy - studia licencjackie.
Kontakt
W związku z występowaniem epidemii prowadzę psychoterapię online.
cross